De Schutse ondersteunt bij palliatieve zorg thuis

Als de palliatieve zorg in de thuissituatie te zwaar dreigt te worden, of als deze zorg ontbreekt, kunt u, naast uw eigen thuiszorg, een beroep doen op de vrijwilligers van De Schutse.

Onze ervaren en betrokken vrijwilligers zijn speciaal geschoold om u te ondersteunen. Zij doen dat met warmte, respect, aandacht en een luisterend oor. Ze verrichten geen verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar verlenen dezelfde zorg die familie en naasten bieden.

De meeste mensen wachten (te) lang met het doen van een beroep op ons, weten we uit ervaring.  Vraag daarom op tijd een oriënterend gesprek aan met onze coördinator.

De ondersteuning thuis is kosteloos. Maar een gift stellen we zeer op prijs. U stelt ons daarmee in staat om ook in de toekomst onze palliatieve zorg te kunnen voortzetten.

Ondersteuning van De Schutse wordt geboden in de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta en Midden Groningen.

Bent u op zoek naar palliatieve zorg in Noordoost-Groningen of wilt u meer weten over palliatieve zorg thuis of in het hospice? Neem gerust contact met ons op.