Doorverwijzing

Huisartsen, specialisten en verpleegkundigen kunnen rechtstreeks verwijzen bij patiënten met een terminale indicatie. Bij patiënten binnen de gemeente Eemsdelta behoudt de eigen huisarts de medische verantwoordelijkheid zowel bij ondersteuning thuis als bij een verblijf in het hospice.

Rechtstreeks aanmelden

Bij aanmelding door de patiënt zelf of door familie of naasten, zoekt onze coördinator contact met de betreffende behandelaar.
De Schutse beslist in samenspraak met de medisch adviseur en het verpleegkundig team over het mogelijke verblijf in het hospice of vrijwillige ondersteuning thuis.
Patiënten, hun familie of naasten buiten de gemeente Eemsdelta kunnen altijd contact opnemen met de coördinator van De Schutse om de mogelijkheden te bespreken.