Onze organisatie

Stichting De Schutse is een vrijwilligersorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen die terminaal ziek zijn.

Als genezing niet meer mogelijk is, is het onze zorg om er alles aan te doen de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden en om familie, naasten en mantelzorgers te ontlasten waar het kan.  Thuis of, als dat niet meer kan, in ons hospice in Appingedam. Dat doen we altijd in overleg en samen met de huisarts en verpleegkundigen van de thuiszorg.

We hebben onze wortels in Noordoost-Groningen en werken hier al jaren samen met zorginstellingen als Buurtzorg, het Ommelander Ziekenhuis Groningen en de huisartsen.

Stichting De Schutse is lid van de landelijke organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Onze ca. 80 geschoolde vrijwilligers zijn goed georganiseerd en worden ondersteund door een professioneel team.  Elke vrijwilliger heeft ruime ervaring binnen de zorg en wordt regelmatig bijgeschoold en getraind.

Stichting De Schutse wordt deels gefinancierd door het ministerie van VWS. De overige inkomsten bestaan uit schenkingen, legaten en giften.