Onze organisatie

Stichting De Schutse is een vrijwilligersorganisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen die terminaal ziek zijn, en hun naasten. We hebben onze wortels in Noordoost-Groningen en werken hier al jaren nauw samen met zorginstellingen als Beter Thuis Wonen Thuiszorg, de Ommelander Ziekenhuis Groningen en de huisartsen. De Schutse is lid van de landelijke organisatie Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg.

Onze 80 geschoolde vrijwilligers zijn goed georganiseerd en worden ondersteund door een professioneel coördinatieteam. Elke vrijwilliger heeft ruime ervaring binnen de zorg en wordt regelmatig bijgeschoold en getraind. Onze vrijwilligers hebben daardoor een goede antenne voor de behoeftes van onze gasten.

“Hij wilde nog zo graag een laatste harinkje. Natuurlijk kreeg hij die…”

Stichting De Schutse wordt deels gefinancierd door het ministerie van VWS. De overige inkomsten bestaan uit schenkingen, legaten en giften.

Onze ondersteuning aan mantelzorgers thuis is kosteloos. Plaatsing in onze hospice gebeurt via een overeenkomst en kost € 35,00 per dag. Vaak worden deze kosten vergoed door de zorgverzekeraars of in sommige gevallen de Bijzondere Bijstand.

Hieronder vindt u de jaarstukken van de Stichting.

"Wie verstoan Grunnegs aas gain aander."