Bestuur

Het bestuur van Stichting De Schutse wordt gevormd door:

 • Jannie Goense, voorzitter
 • Eric Bakker, penningmeester
 • Els Zijlstra, secretaris
 • Nicole Eijbergen, lid vrijwilligers
 • Paul Beuger, lid zorg en vice-voorzitter
 • Joop van der Lei, lid extern

Het bestuur vergadert doorgaans de tweede woensdag van de maand.

Het bestuur is voornamelijk belast met de volgende activiteiten:

 • Kaders stellen van beleid;
 • Opstellen en vaststellen van financiële plannen en financieel beleid;
 • Het creëren van omstandigheden en voorwaarden waarbinnen de werkzaamheden thuis en binnen het hospice uitgevoerd kunnen worden;
 • Het onderhouden van contacten met subsidiegevers, VPTZ en diverse andere instanties;
 • Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, landelijke verenigingen en pers;
 • Het bespreken van algemene en financiële zaken met de Stichting Beheer VPTZ Noordoost-Groningen.