Bestuur

Het bestuur van Stichting De Schutse wordt gevormd door:

 • Jannie Goense, voorzitter
 • Eric Bakker, penningmeester
 • Wilma Biezen, secretaris
 • Bert Nieuwenhuis, portefeuille medische zaken
 • Nicole Eijbergen,  portefeuille vrijwilligers
 • Joop van der Lei, algemene zaken
 • Ferdinand Vinke, algemene zaken

Bij de vergaderingen van het bestuur is de coördinator aanwezig.

Het bestuur is belast met de volgende activiteiten:

 • Kaders stellen van beleid
 • Opstellen en vaststellen van financiële plannen en financieel beleid
 • Het creëren van omstandigheden en voorwaarden waarbinnen de werkzaamheden thuis en binnen het hospice uitgevoerd kunnen worden
 • Het onderhouden van contacten met subsidiegevers, VPTZ en diverse andere instanties
 • Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, landelijke verenigingen en pers
 • Het bespreken van algemene en financiële zaken met de Stichting Beheer VPTZ Noordoost-Groningen