Bestuur

Het bestuur van Stichting De Schutse wordt gevormd door:

 • Jannie Goense, voorzitter
 • Vacant, vice voorzitter
 • Eric Bakker, penningmeester
 • Vacant, secretaris
 • Bert Nieuwenhuis, portefeuille medische zaken
 • Nicole Eijbergen,  portefeuille vrijwilligers
 • Joop van der Lei, algemene zaken
 • Ferdinand Vinke, algemene zaken

Het bestuur vergadert doorgaans de tweede woensdag van de maand.
Bij de vergaderingen van het bestuur is de coördinator aanwezig.

Het bestuur is belast met de volgende activiteiten:

 • Kaders stellen van beleid
 • Opstellen en vaststellen van financiële plannen en financieel beleid
 • Het creëren van omstandigheden en voorwaarden waarbinnen de werkzaamheden thuis en binnen het hospice uitgevoerd kunnen worden
 • Het onderhouden van contacten met subsidiegevers, VPTZ en diverse andere instanties
 • Het onderhouden van contacten met overheidsinstanties, landelijke verenigingen en pers
 • Het bespreken van algemene en financiële zaken met de Stichting Beheer VPTZ Noordoost-Groningen