Coördinator

De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van de coördinator Claudia de Jong-Schmölzer. De coördinator draagt zorg voor de intake van de gasten en onderhoudt de contacten met de familie en naasten. Het aansturen en inplannen van de vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de coördinator.

Onze coördinator zorgt voor de werving, training en begeleiding van de vrijwilligers. Onderhoudt contacten met externe organisaties en organiseert thema- en evaluatiebijeenkomsten. Ook ondersteunt de coördinator de redactie van de nieuwsbrieven.

De coördinator heeft regelmatig overleg met het bestuur en ondersteunt het bestuur in zijn taken.

De coördinator  heeft de dagelijkse leiding en wordt hierin ondersteund door een team van vrijwilligers.