Samenwerkende partners

De Schutse werkt samen met de volgende partners:

  • Buurtzorg
  • Provinciaal netwerk palliatieve zorg
  • Huisartsen in de regio
  • Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG)
  • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
  • Martiniziekenhuis Groningen
  • Zorgverzekeraars
  • Gemeenten in Noordoost-Groningen