Kosten

Onze ondersteuning van mantelzorgers thuis is kosteloos.

Plaatsing in ons hospice gebeurt via een overeenkomst en kost € 40,00 per dag.

Vaak worden deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar, wij zijn aangesloten bij het landelijk palliatief netwerk, of in sommige gevallen de Bijzondere Bijstand.

Als deze kosten een belemmering vormen voor uw verblijf in hospice De Schutse, kunt u dat met onze coördinator bespreken.