Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk voor hospice De Schutse

De vrijwilligers van De Schutse zijn van cruciaal belang voor het hospice. Zij zijn de drijvende krachten achter onze Stichting en tevens belangrijk als gastvrouw/gastheer.

De Schutse werkt met een groep van ca. 80 goed opgeleide vrijwilligers. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos en enthousiast in voor het welzijn van de cliënten thuis of de gasten in het hospice. Hun hulp beperkt zich tot de verzorging die iedereen mag geven aan iemand die ernstig ziek is. Zij vervullen de rol van mantelzorger in de thuissituatie als daar extra ondersteuning nodig is, of in ons eigen hospice. De vrijwilligers worden bij aanvang getraind in het omgaan met mensen die binnenkort zullen sterven. De vrijwilligers zijn zorgvuldig geselecteerd en worden dagelijks begeleid door een coördinator. Daarnaast worden vrijwilligers jaarlijks getraind en bijgeschoold.

Elke de dag zijn er minimaal 2 vrijwilligers van 7.00 uur tot 23.00 uur in het hospice aanwezig, in diensten van 4 uur.

Het werken in het hospice kent vele aspecten. Vrijwilligers verlenen zorg uit menselijke betrokkenheid. Zij stellen de gasten van het hospice in staat om een kwalitatief goed leven te leiden in een huiselijke omgeving met respect voor privacy.

Spreekt vrijwilligerswerk voor hospice De Schutse u aan?

Dit wordt er van u verwacht:

 • ‘U bent er’ voor de gasten, in de breedste zin van het woord
 • U vervangt de mantelzorg maar stelt u terughoudend op
 • U creëert een huiselijke sfeer
 • U assisteert de verpleegkundige bij de lichamelijke verzorging
 • U informeert over de gang van zaken in het hospice
 • U werkt graag samen als vrijwilliger

We vragen van u praktische vaardigheden en een open, lerende en reflecterende houding. U laat het niet afweten als u zich verbindt met iemand die gaat sterven. U bewaakt uw grenzen en respecteert de privacy van de gasten. Als vrijwilliger bent u bereid en in staat om naast licht huishoudelijk werk, verzorgende taken op u te nemen.

Als vrijwilliger voor hospice De Schutse mag u van ons verwachten:

 • Introductietraining voor aspirant vrijwilligers
 • Cursussen op het gebied van palliatieve zorg
 • Themabijeenkomsten en werkbesprekingen
 • Begeleiding/intervisie
 • Een prettige werkomgeving
 • WA-verzekering
 • Reiskostenvergoeding

U hebt interesse in vrijwilligerswerk voor hospice De Schutse?

Als u interesse hebt, neem dan voor meer informatie en/of kennismaking contact met ons op of bel met een van de coördinatoren van ons hospice via telefoonnummer: 0596-820000.