Veelgestelde vragen

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mantelzorg

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg is voor mensen met een levensverwachting langer dan 3 maanden, waarbij de mantelzorg gedurende een bepaalde periode wordt ontlast. Tijdens de opname wordt geëvalueerd of de betreffende zorgindicatie al dan niet moet worden voortgezet.