Veelgestelde vragen

Wat is een mantelzorger?

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Mantelzorg

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg is voor mensen met een kortdurende levensverwachting, waarbij de mantelzorg gedurende een bepaalde periode wordt ontlast. Tijdens de opname wordt geëvalueerd of de betreffende zorgindicatie al dan niet moet worden voortgezet.