Doorverwijzing

Is een verwijzing noodzakelijk voor het aanvragen van palliatieve zorg?

Huisartsen en specialisten kunnen rechtstreeks verwijzen bij patiënten met een palliatieve, terminale indicatie. Bij aanmelding door patiënt zelf of familie, zoekt onze coördinator eerst contact met de betreffende behandelaar. Bij thuisbegeleiding moet de verpleegkundige zorg zelf geregeld worden. In het geval van een opname in het hospice gaat de zorg over naar TSN.

Als arts, verpleegkundige of specialist iemand doorverwijzen

Wilt u als arts, verpleegkundige of specialist iemand doorverwijzen voor ondersteuning thuis of in het hospice? De eigen huisarts houdt hierbij, zowel bij ondersteuning thuis als bij een verblijf in het hospice, de medische verantwoordelijkheid. U kunt altijd contact opnemen met de coördinator van De Schutse om de mogelijkheden te bespreken.

Het hospice beslist over het mogelijke verblijf en probeert hierbij altijd tegemoet te komen aan de wens van de cliënt en diens naasten. Sinds 1 januari 2015 is de wijkverpleegkundige verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie.
De wijkverpleegkundige doet dit mede op basis van de verklaring van de huisarts of behandelend arts. De wijkverpleegkundige beoordeelt vervolgens samen met de cliënt en diens naasten wat er nodig is aan verpleegkundige zorg. Samen wordt de zorgvraag verhelderd en stelt de wijkverpleegkundige een verpleegkundige diagnose en geeft de indicatie voor de zorg.