Plaats in het veld

Begeleiding thuis of in het hospice gebeurt met het oogmerk van laagdrempelige zorg, die gemakkelijk is te organiseren. Daarbij is het onze gezamenlijke inzet om aan te sluiten bij de wens van de patiënt om zo lang mogelijk thuis te blijven of niet opgenomen te hoeven worden in een ziekenhuis of verpleeghuis.

Het is belangrijk dat de huisarts of behandelend arts de medische verantwoordelijkheid van terminale zorg binnen de thuissituatie kan behouden, en dat mantelzorgers en/of vrijwilligers toezicht kunnen houden tijdens de perioden dat er geen professionele hulp is en de cliënt niet alleen thuis kan zijn.

Hiermee is het hospice een prachtig voorbeeld van de participatiemaatschappij met actieve vrijwilligersondersteuning.