Thuis

De Schutse helpt bij palliatieve zorg thuis

Als de palliatieve zorg voor een naaste in de thuissituatie door familie en vrienden te zwaar dreigt te worden, of als deze zorg ontbreekt, kunt u een beroep doen op De Schutse. Onze vrijwilligers hebben alle tijd om zorgtaken over te nemen. Zij doen dat met warmte, respect, aandacht en een luisterend oor. Ze verrichten geen verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar verlenen dezelfde zorg die familie of naasten bieden.

De meeste mensen wachten te lang met het doen van een beroep op ons, weten we uit ervaring. Vraag daarom op tijd een oriënterend gesprek aan met onze coördinator!

De ondersteuning thuis is kosteloos. Maar een gift stellen we zeer op prijs. U stelt ons daarmee in staat om ook in de toekomst hulp te blijven bieden.

Ondersteuning van De Schutse wordt geboden in de gemeenten Bedum, Eemsmond, Ten Boer, Loppersum, Appingedam, Delfzijl en Slochteren.

De Schutse biedt in Groningen ook mogelijkheden voor palliatieve zorg via een hospice.

Bent u op zoek naar palliatieve zorg in Groningen of u wilt meer weten over palliatieve zorg in Groningen? Neem gerust contact met ons op.

Bel: 0596 – 820 000
E-Mail: info@deschutsevptz.nl
In geval van spoed. Bel: 06 – 295 113 57