Gasten, Familie & Naasten

Overweegt u een opname of heeft u hulp nodig? In overleg met de coördinator bepalen we samen op basis van uw hulpvraag of u of uw naaste in aanmerking komt voor ondersteuning thuis of in de hospice. Ook de huisarts, verpleegkundige of specialist kan iemand aanmelden. Voor verblijf in onze hospice is een indicatie nodig van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Bij een spoedopname kan die achteraf worden aangevraagd. Het belangrijkste is dat de patiënt kan vertrouwen op een spoedige zorgzame opvang.

Als het niet meer lukt om thuis te blijven kan iemand die terminaal ziek is bijna altijd dezelfde dag nog terecht in onze hospice. In overleg met huisarts, verpleging, familie of de patiënt zelf, wordt goed gekeken wat er nodig is.

“Eén telefoontje is genoeg om passende hulp of ondersteuning te krijgen”.

Aan ondersteuning thuis zijn geen kosten verbonden. Voor een verblijf in de hospice gaan we een overeenkomst aan en vragen we een vast tarief (€ 30 per dag). Vaak bieden aanvullende verzekeringen of de Bijzondere Bijstand een tegemoetkoming in die kosten.

Als familielid, mantelzorger of naaste bent u altijd van harte welkom in onze hospice. Ook voor uw behoeftes hebben we alle aandacht.

"Alles gaat in overleg."