Coördinatoren

Coördinatoren vrijwilligerswerk hospice De Schutse

De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van de coördinatoren.Zij hebben een spilfunctie in de gang van zaken in het hospice. De coördinator draagt zorg voor de intake van de gasten en onderhoudt de contacten met en begeleiding van de familie in allerlei aspecten. Het aansturen en inplannen van de vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de coördinatoren, maar wordt gedaan door een enthousiaste vrijwilliger.

Onze coördinatoren zorgen verder voor de werving, training en begeleiding van de vrijwilligers. Ze onderhouden contacten met externe organisaties, en organiseren thema- en evaluatiebijeenkomsten. Ook ondersteunen zij in de redactie van de nieuwsbrieven.

De coördinatoren hebben regelmatig overleg met het bestuur en ondersteunen het bestuur in zijn taken.

Het hospice heeft twee coördinatoren die worden betaald door de Stichting. Daarnaast is er een aantal bereikbaarheidsmedewerkers.

De coördinatoren zijn:

  • Ria Meijer
  • Leen Kaldenberg

De bereikbaarheidsmedewerkers zijn:

  • Annemiek Ruitenberg
  • Bert Kuipers
  • Astrid Stensen