Zorgverleners

Doelgroep aanvraag palliatieve zorg

Hospice De Schutse is er voor patiënten in de palliatieve, terminale fase met een levensverwachting van ten hoogste 3 maanden. De indicatie wordt in principe gesteld door de behandelend huisarts of specialist.

Daarnaast gaat het incidenteel om respijtzorg: voor mensen in de laatste levensfase, waarbij de mantelzorg gedurende een bepaalde periode wordt ontlast. Tijdens de opname wordt geëvalueerd of de betreffende zorgindicatie al dan niet moet worden voortgezet.

Hospice De Schutse biedt in Noordoost-Groningen 2 mogelijkheden voor palliatieve zorg:

  • Palliatieve zorg Thuis – Als de palliatieve zorg thuis voor een naaste door familie en vrienden te zwaar dreigt te worden, of als deze zorg ontbreekt, kunt u een beroep doen op De Schutse.
  • Palliatieve zorg via Hospice – Verblijf in het hospice is mogelijk bij een levensverwachting van ongeveer drie maanden of korter.

U bent op zoek naar palliatieve zorg in Noordoost-Groningen of u wilt meer weten over palliatieve zorg in Noordoost-Groningen? Neem gerust contact met ons op.

Bel: 0596 – 820 000
E-mail: info@deschutsevptz.nl
In geval van spoed. Bel: 06 – 295 113 57.