Zorgverleners

Doelgroep aanvraag palliatieve zorg

Hospice De Schutse is er voor patiënten in de palliatieve, terminale fase met een levensverwachting van ten hoogste 3 maanden. De indicatie wordt in principe gesteld door de behandelend huisarts of specialist.

Daarnaast gaat het incidenteel om respijtzorg: mensen met een levensverwachting langer dan 3 maanden, waarbij de mantelzorg gedurende een bepaalde periode wordt ontlast. Tijdens de opname wordt geëvalueerd of de betreffende zorgindicatie al dan niet moet worden voortgezet.

Hospice De Schutse biedt in Noordoost-Groningen 2 mogelijkheden voor palliatieve zorg:

  • Palliatieve zorg Thuis – Als de palliatieve zorg thuis voor een naaste door familie en vrienden te zwaar dreigt te worden, of als deze zorg ontbreekt, kunt u een beroep doen op De Schutse.
  • Palliatieve zorg via Hospice – Verblijf in het hospice is mogelijk bij een levensverwachting van ongeveer drie maanden of korter.

U bent op zoek naar palliatieve zorg in Noordoost-Groningen of u wilt meer weten over palliatieve zorg in Noordoost-Groningen? Neem gerust contact met ons op.

Bel: 0596 – 820 000
E-Mail: info@deschutsevptz.nl
In geval van spoed. Bel: 06 – 295 113 57.